Energy Efficiency

Our Approach

Hur kan jag spara energi?

Under en första analysfas identifieras företagets energimätningsbehov för att få en övergripande bild av processer, verktyg och byggnader. Syftet med revisionen är att fastställa de strategiska punkter där sensorerna måste vara belägna för att kunna ge detaljerad förbrukningsdata. En rapport ger en initial energikarta över företagets fabriker och en plan för de åtgärder som krävs för att fastställa, hantera och kommunicera om energieffektivitet. Prioriteringar för en energieffektivitetsplan identifieras.

Hur mäts energieffektiviteten?

Mätfasen görs parallellt med installationen av multi-energisensorer och implementeringen av den rapportering som krävs för att förstå företagets energiförbrukning. Detta är viktigt för övervakning av energieffektivitet i realtid.

I det här skedet är det möjligt att använda befintliga mätkonfigurationer eller anpassa sig till befintlig övervakningsprogramvara. Uppgifterna behandlas sedan för att generera praktiska rapporter anpassade till de olika parterna som är berörda av energihantering i företaget.

Vilka optimeringslösningar för energi ska jag använda?

Vi föreslår global teknik som bygger på företagets energiförbrukning och processhantering. För att garantera de mest relevanta lösningarna, som exakt motsvarar företagets behov, arbetar experter på Actemium tillsammans med sina kunders tvärvetenskapliga team.

Hur implementerar jag dessa lösningar?

Vi kan samordna och tillhandahålla alla eller några av de nödvändiga investeringarna och hjälpa kunderna att tillämpa de föreslagna lösningarna på alla deras industriområden, både i Frankrike och internationellt.