Hem Solutions Energieffektivitet
Energieffektivitet

Varför skapa en energistrategi?

Energipriserna ökar. Energi är en av de dyraste driftsutgifterna för industrier. Vinsten från energibesparing påverkar direkt industrins nettovinst och konkurrenskraft. Dessutom förändras lagstiftningen och blir mer restriktiv.

Ny reglering, så som obligatorisk revision för industriföretag, kommer att implementeras 2015. ISO 50001-standarderna representerar också ett nytt system fullt av möjligheter för industrier att hantera och förbättra sitt sociala ansvar och övervaka sin energiförbrukning.

Slutligen är implementering av en energihanteringspolicy ett företagsprojekt i linje med industriernas hållbara strategier.