Actemium Sverige
Vi förbättrar din industriella prestanda

Vi vägleder våra kunder i deras utveckling för en bättre värld - på ett hållbart, säkert och effektivt sätt

Vi vill hjälpa våra kunder att förbättra sina konkurrensfördelar och sin industriella prestanda.

Vi är ett av Sveriges största varumärken inom automations- och elteknik, specialiserade på installationstjänster inom el och instrumentering.  

Med industriell precision arbetar vi i huvudsak med våra industrikunder men utför även komplexa entreprenader på andra segment där vår expertis efterfrågas.

Actemiums industrinätverk i Sverige består idag av 13 st affärsenheter och är samtidigt en del av ett internationellt nätverk av 400 affärsenheter. Våra affärsenheter finns förutom i Sverige i över 42 länder runt om i världen.

Våra 250 medarbetare i Sverige ingår i ett nätverk med över 22,000 medarbetare över hela världen. Vi arbetar för att leverera säkra och hållbara lösningar och tjänster inom industrin. Vi på Actemium har kraften och expertkunskapen från vårt globala nätverk och erbjuder skräddarsydda helhetslösningar.

Expertkunskap

Vi tillhandahåller vår expertkunskap under loppet av hela den industriella cykeln: från design och konstruktion till utförande och underhåll. 

Vi förbättrar våra kunders prestanda och konkurrenskraft inom fyra områden:

 • Processskontroll och automation
 • El- och instrument
 • Värme, ventilation och klimat
 • Teknik, underhåll och reparation 

Vad är historien om Actemium? Vi tror på våra medarbetare, och tillsammans är vi del av något större. Vi vägleder våra kunder i deras utveckling för en bättre värld – på ett hållbart, säkert och effektivt sätt.

Spela videoklipp

I filmen ovan berättar vi mer om vårt avancerade arbete på forskningsanläggningen ESS 

Actemiums industrinätverk i norden

MÖT VÅRA MEDARBETARE

Peter Granlund arbetar idag som projektledare och projektchef. Ta del av vad han tycker om att arbeta inom Actemium.

Wilma Eriksson är en av Actemiums alla medarbetare och arbetar idag som automationsingenjör. Ta del av vad hon tycker om sitt arbete.

André Olofsson arbetar idag som projektledare med våra elektriska landanslutningar OPS. Ta del av vad han tycker om sitt arbete.

Magnus Hansson arbetar idag som verkstadsansvarig och har arbetat inom koncernen i 30 år. Ta del av vad han tycker om sitt arbete.

Vår strategi

Vi erbjuder lösningar både i Sverige och utomlands. Vi använder dessa strategier för att möta våra kunders förväntningar:

Vi skapar goda förutsättningar inför varje projekt vi tar oss för. Det gör vi genom att våra affärsenheter arbetar enligt gällande säkerhetskrav. Frågor som rör hälsa, miljö och säkerhet står alltid högst upp på dagordningen, både för oss som arbetsgivare och för våra beställare.

Vi arbetar smidigt och enkelt i våra projekt, så att det blir så bra som möjligt för dig som kund. Vi eftersträvar en lokal förankring genom att jobba så nära din anläggning som möjligt, med erfaren personal som kvalitetssäkrar och dokumenterar arbetet.

Vi arbetar med högsta möjliga kvalitet och tillförlitlighet i våra projekt. Detta tack vare våra medarbetare som behärskar varje process inom respektive marknadssegment.

Vi reagerar på nya branschförväntningar och våra kunders behov baserat på beprövad erfarenhet och kunskap. 

Vi arbetar hållbart tillsammans med våra kunder och i de lösningar våra kunder tillhandahåller.

Vi skapar förutsättningar för kreativitet genom vår interna kunskapsdelning inom affärsutveckling och kontinuerlig industriell förbättring.

Vårt internationella nätverk

41
länder
5
kontinenter
400
affärsenheter

Vinci Energies

Vi ingår i den globala koncernen VINCI Energies

En internationell ledare inom sin sektor

VINCI Energies erbjuder kunder att utrusta och optimera sin infrastruktur inom energi, transport och kommunikation, industrianläggningar och byggnader.

VINCI Energies arbetar från projektering och utförande till underhåll, drift och anläggningsledning inom fyra stora affärsområden:

 • Industri (Actemium)
 • Byggnadslösningar (Building Solutions, VINCI Facilities) 
 • Infrastruktur (Omexom, Citeos) 
 • Informations- och kommunikationsteknik, ICT (Axians)

VINCI Energies i siffror – 2019

 • 56 länder varav 30 utanför Europa
 • 13,75 miljarder euro i intäkter
 • 1.800 affärsenheter
 • 82.500 anställda

Som VINCI Energies industriella varumärke har vi på Actemium förenat alla våra affärsenheter som arbetar inom industriella processer.