Ny affärsenhet med fokus på industri- och energisegmentet

Actemium Göteborg Engineering 

1 mars startade Actemium en ny affärsenhet i Actemium Göteborg Engineering, med inriktning mot el och automation.

”Vårt erbjudande består av elkonstruktion, programmering (PLC, SCADA) samt projektledning där vi kommer att hjälpa våra kunder genom hela projektgenomförandet. Vi erbjuder förstudier, projektering, detaljkonstruktion, projektledning, installation, idrifttagning och service”, berättar Thomas Fogelström, VD för Actemium Göteborg Engineering AB.

Actemium Göteborg Engineering vänder sig främst mot kemi/process industri, tillverkningsindustri, papper och massaindustrin, livsmedelsindustrin, vatten och rening samt kraftvärme. Actemium Göteborg Engineering kommer att utföra hela projektgenomföranden, med samlad kompetens från såväl tidiga studier till installation och färdig anläggning.

Fler lediga tjänster

Actemium Göteborg Engineering består idag av 19 medarbetare och ytterligare fler tjänster är tillsatta och de nya medarbetarna ansluter efter semestern.

”Vi har en bra orderingång och söker just nu projektledare, elkonstruktörer och programmerare”,  säger Nebojsa Curcic.

Du hittar lediga tjänster på vår karriärsida: https://actemium.teamtailor.com

 

 
 

 

 

Thomas Fogelström, Regionchef för affärsområdet Actemium Engineering

Nebojsa Curcic, blivande affärsenhetschef