Vatten

Vår kunskap

Elteknik

 • Elteknik (Lågspänning / Högspänning)
 • Kraftbedömning
 • Kopplingsscheman (CAD)
 • Elektrisk kontrollpaneldesign
 • Efterlevnad av regelverk

Automation och industriell IT

 • Mätning och kontroll
 • Automation och övervakning
 • Förvärv och databehandling
 • Spårbarhet
 • Fjärr- och telekontrollsystem
 • Allmän samordning

Instrumentation

 • PID-studier och design
 • Loop diagramdesign
 • Specifikationer av utrustning och valmöjligheter
 • Instrumentmontering på plats
 • Kalibrering, förjustering och slingtest
 • Nätverksdiagnos

Hydraulik

 • Mätning
 • Pilotdesign
 • Implementering
 • Kontroll och underhåll

Kundservice

 • Datoriserat underhållshanteringssystem