Papper & Massa

Actemium har stor erfarenhet av att utföra arbeten inom papper & massaindustrin. År 2019 var vi med och installerade världens modernaste kartongmaskin KM7 på Gruvöns Bruk (Billerud Korsnäs).

Våra lösningar

Papper är en integrerad del av vår vardag: böcker, dagspress, förpackningar och hygienprodukter.

Under fyrtio år har Actemium konstruerat och integrerat spårnings- och styrlösningar för att optimera energi- och informationsflödena i pappersprocessen.

Vårt erbjudande omfattar energi, automatisering, elektroteknik, elektrisk installation, instrumentering och hydraulsystem genom hela tillverkningsprocessen: mäldberedning, avvattning pressning, torkning och kalandrering.

Vår kunskap

Konsultation

 • Utförande och ROI-studier
 • Definition av systemarkitektur

Grundläggande teknik

 • Utarbetande av kontroll- och instrumentdiagram
 • Utarbetande av utrustningslista
 • Tekniska specifikationer för utrustning
 • Upphandling av utrustning

Materialteknik

 • Upprätta kopplingsscheman
 • Kablingsstudier och definition
 • Produktion av monteringsschema
 • Utarbetande av slingdiagram

Mjukvaruutveckling

 • Design och integration av system
 • Funktionella diagram
 • Integration av externa system
 • MES-system

Konstruktion av elektriska skåp

 • Elektrisk distribution
 • Elektriska skåp
 • Specialskåp för hydrauliska / pneumatiska system
 • Kontrollbord och skåp

Montering

 • El-montering och instrumentering
 • Montering av hydrauliska / pneumatiska system
 • Montering av centralsmörjning

Underhåll

 • Fjärrunderhåll
 • 24/7
 • Dokumentationstjänst

Ett programbibliotek

Papperstillverkare drar nytta av vårt bibliotek på Siemens PCS7-styrsystem – MFL, Modular Flexible Library – som säkerställer programmeringskvalitet och pålitlighet.