Papper & Massa

Actemium har stor erfarenhet av att utföra arbeten inom papper & massaindustrin. År 2019 var vi med och installerade världens modernaste kartongmaskin KM7 på Gruvöns Bruk (Billerud Korsnäs).

Referenser

  • Gruvöns Bruk (Billerud Korsnäs)
  • Georgia-Pacific
  • Kimberley-Clark
  • Leipa
  • Metso
  • M-Real
  • Nordland Paper
  • Stora Enso
  • UPM-Kymmene
  • Voith Paper