Hem Marknadssegment Olja & Gas Våra lösningar
Olja & Gas

Vi tillhandahåller specialanpassade lösningar inom el-, instrument- och processautomation för olje- och gasindustrin. Vi stöder företag som är involverade i olje- och gasindustrin från design till idrifttagande.

Våra lösningar

Actemium tillhandahåller dedikerade och omfattande lösningar inom el, instrumentering och processautomatisering för olja- och gasindustrier. Dessa täcker produktion (onshore och offshore), relaterade anläggningar och processer (kondensering, olje- och gasbehandling), lastning / lossningsenheter (terminaler) och transport- och förvaringsanläggningar (ovan och under mark).

Vi levererar nyckelfärdiga projekt och tjänster anpassade efter dina krav i enlighet med vår säkerhetspolicy:

 • Nyetablering (Greenfields)
 • Ombyggnad och eliminering av flaskhalsar
 • Design and implementering av dedikerade enheter
 • Förberedelser och idrifttagning 
 • Underhåll och underhållsteknik
 • Utbildning
 • Avstängningar och vändningar
 • Specialiserad service (konsultation, utbildning, inspektioner, revisioner, kalibrering…)

Scandinavian Tank Storage

År 2018 utförde vi uppdrag för Scandinavian Tank Storage i Göteborg. Se filmen ovan för mer information om det projektet.

Är du intresserad av vårt erbjudande och vill få en personlig kontakt?

Kontakta Johan Engmalm här!

Up stream:

 • Produktionsanläggningar för Olja och Gas (onshore and offshore)
 • FPSO
 • Olje- och gasbehandling
 • Förvaring
 • Subsea-gränssnitt
 • OCWR Övergripande kontoll av brunnar och stigare (onshore och offshore)
 • Kraftgenerering
 • Brandskyddslösningar
 • Mätstationer
 • Läckage och gasdetektering

Mid-stream

 • Olja & Gas-terminaler
 • Raffinaderier
 • Petrokemiska fabriker
 • Förvaring över och under mark
 • Kompressorenheter
 • Distribuerings nätverk
 • Pipeline Scada & Kontrollsystem
 • Blandningsenheter
 • Katodiskt skydd
 • Analys av gaskvalitet
 • Mätstationer
 • Brandskyddslösningar
 • Jordbävning och åskskydd
 • Läckage och gasdetektering