Landanslutningar (OPS)

Actemium leverererar helhetslösningar för anlutning av landström till fartyg i hamnar.

Våra lösningar

Onshore Power Supply minskar buller och föroreningar.

OPS, HVSC, Cold Ironing eller Shore Connection innebär att både fartyg och hamnar är anpassade för att fartyg ska anslutas till det vanliga elnätet via en elektrisk kabel. Avkastning på investeringen (ROI) för detta är ungefär sex månader till ett år.

Om alla fartyg vid kaj stänger av sina hjälpmotorer och ansluter till landansluten el istället, skulle miljöpåverkan sjunka dramatiskt i världen. Med hjälp av landström kan fartygets hjälpmotorer stängas av. Både buller och utsläpp av koldioxid, svaveloxid och kväveoxid reduceras därigenom avsevärt.

Fördelar

  • Mindre utsläpp
  • Mindre buller
  • Mindre kostnader
  • Förbättrad arbetsmiljö ombord
  • Flyttbar containerlösning

Vill du testa att beräkna kostnadsfördelarna med OPS kan du göra det här: https://bit.ly/2HoVdV2

Ingemar Gustavsson, Varumärkesansvarig

Kundcase

Intervju med bland annat Paulo Campos, elansvarig på Göteborgs hamn. I filmen beskrivs vårt arbete med Göteborgs hamn, en av världens första hamnar med OPS och pionjärer inom elektriska landanslutningar. 

Kontakt

Kontakta Ingemar Gustavsson på ingemar.gustavsson@actemium.com redan idag.