Kärnkraftsindustri

Genom våra affärsenheters nätverk och vår mångsidiga expertis utformar vi kompletta lösningar för att möta förväntningarna från kärnkraftsindustrin.

Våra lösningar

En stor del av den elektricitet som produceras i Sverige idag och runt om i världen kommer från kärnreaktorer som använder anrikat uran.

Efter flera faser av konvertering och transformering, genomgår bränslet stadier som inkluderar berikning, bearbetning och återvinning i industrianläggningar.

För dessa platser erbjuder Actemium specialiserade och omfattande lösningar inom el, styrsystem, strålskydd, kärnkraftsventilation och fysiskt skydd. Omexom, ett annat varumärke inom VINCI Energies, erbjuder lösningar för elproduktionsanläggningar.

Actemiums tekniska expertis gör det möjligt för den att designa, bygga, underhålla och driva känsliga anläggningar med hänsyn till kärnkraftsindustrins specifika funktioner:

  • Säkerhet och människor
  • Anläggningarnas säkerhet
  • Respekt för miljön
  • Sekretess

Vår erbjudande består av ett unikt och komplett utbud av tjänster från designstudier till valideringstester och idrifttagning för:

  • Byggandet av utrustning och nya anläggningar.
  • Renovering och revision av anläggningar som inte uppfyller kraven.
  • Demontering av anläggningar, i slutet av deras livscykel, och avfallshantering.
  • Underhåll och drift av befintliga anläggningar.