Gruvor

Tack vare sin erfarenhet och djupgående kunskap om dina processer erbjuder Actemium relevanta lösningar för gruv- och materialindustrin.

Aktiviteter

I enlighet med kundernas krav erbjuder vi ett brett utbud av produktneutrala och innovativa lösningar för effektiv anläggningsdrift.

Den digitala gruvdriften:

 • Planering
 • Arrangering
 • Extraktion
 • Transport
 • Kvalitetshantering
 • Lagring
 • Drönarteknologi

Drivlösningar:

 • Kontrollerade och okontrollerade enheter
 • Vätskekylda startanordningar
 • 4Q-drift av driv- och motorer
 • Regenerativ förmåga

Automation och visualisering :

 • Kontrollprogram för grävmaskiner
 • Spridarkontroll
 • Krosskontroll
 • Anläggningskontroll
 • Kontroll av fartygslossare

Datanätverk & operation

 • Wifi
 • Radionätverk
 • Fiberoptiskt nätverk
 • Nätverk baserade på kopparkabel
 • Integration av säkerhetsteknik, video, VoIP

Strömförsörjningslösningar:

 • Högspänning
 • Mellanspänning
 • Lågspänning
 • Energieffektivitet
 • Transformatorer
 • Ställverk
 • Skyddssystem
 • Kabelsystem

Vårt erbjudande är att bidra till anläggningens hela livscykel

Läs mer om våra aktiviteter: