Hem Hållbarhet Värderingar

Värderingar

Värderingar

Varje affärsenhet inom Actemium värdesätter både VINCI Energies värderingar av tillit, entreprenörskap, solidaritet, ansvar och förtroende.

Vår önskan är att fungera som ett verkligt, dynamiskt och förenat nätverk. Vi tror på att våra medarbetares möjlighet att avancera och uppnå sin fulla potential.

Actemiums värderingar

  • Säkerheten går först: Säkerhet har högsta prioritet och är vägledande i alla våra handlingar.
  • Partnersamverkan: Vi arbetar tillsammans för gemensam framgång och utvecklar våra affärsmöjligheter.
  • Positiv inställning: Vi vänder svårigheter till möjligheter och delar varandras framgång.
  • Laganda: Vi delar villkorslöst och är öppna, fördomsfria och stödjande medspelare.
  • Delaktighet: Vi nätverkar aktivt, ger och tar, medvetna om vårt ansvar gentemot Actemium och agerar därefter.