Kontakt

Göteborg
Huvudkontor Actemium Sverige

Knipplekullen 11
417 05 Göteborg

Växel: 031 – 65 90 00 

Stenungsund

Stora Höga

Göteborg

Conductor, Norge

Enheter inom vårt affärsområde
EITECH ELECTRO AB

Eitechenheter som ingår i vårt svenska VINCI Energies-nätverk:

Eitech Karlstad
Affärsenhetschef Pål Portfelt
pal.portfelt@eitech.se

Eitech Norrköping
Affärsenhetschef Kristian Kassow
kristian.kassow@eitech.se

INAC Jönköping
Affärsenhetschef Magnus Falkman
magnus.falkman@inac.se

Eitech Sunne
Affärsenhetschef Benny Edqvist
benny.edqvist@eitech.se

Eitech Södertälje
Affärsenhetschef Mikael Söderström
mikael.soderstrom@eitech.se

Eitech Örebro
Affärsenhetschef Martin Dahlström
martin.dahlstrom@eitech.se