Stenungsund

Stora Höga

Göteborg

Enheter inom vårt affärsområde
EITECH ELECTRO AB

Eitechenheter som ingår i vårt svenska VINCI Energies-nätverk:

Eitech Karlstad
Affärsenhetschef Stefan Appel
stefan.appel@eitech.se

Eitech Norrköping
Affärsenhetschef Kristian Kassow
kristian.kassow@eitech.se

INAC Jönköping
Affärsenhetschef Magnus Falkman
magnus.falkman@actemium.com

Eitech Sunne
Affärsenhetschef Benny Edqvist
benny.edqvist@eitech.se

Eitech Södertälje
Affärsenhetschef Martin Dahlström
martin.dahlstrom@eitech.se

Eitech Örebro
Affärsenhetschef Martin Dahlström
martin.dahlstrom@eitech.se

Kontakta miljöansvarig här: kontakt.miljo@vinci-energies.se