Actemium installerar el och instrumentation på ESS i Lund

Actemium är en av två avtalsleverantörer som fått förtroendet att utföra avancerade elektriska installationer och instrumentation på ESS (European Spallation Source) utanför Lund. På forskningsanläggningen, där det första forskningsprogrammet förväntas påbörjas år 2023, kommer avancerad forskning om bland annat framtidens material äga rum.

I denna film berättar Actemiums projektledare Per Persson mer om Actemiums arbete på ESS. 

Visionen bakom ESS 

Visionen bakom ESS är att bygga världens starkaste neutronkälla för att möjliggöra genombrott inom forskning relaterad till material, energi, hälsa och miljö – och därmed hantera några av de viktigaste samhällsutmaningarna i vår tid. 

Källa: https://europeanspallationsource.se/