Hem Actemium Göteborg engineering
Actemium Göteborg Engineering 

Actemium Göteborg Engineering 

1 mars startade Actemium en ny affärsenhet i Actemium Göteborg Engineering, med inriktning mot el och automation.

Actemium Göteborg Engineering vänder sig främst mot kemi/process industri, tillverkningsindustri, papper och massaindustrin, livsmedelsindustrin, vatten och rening samt kraftvärme. Actemium Göteborg Engineering kommer att utföra hela projektgenomföranden, med samlad kompetens från såväl tidiga studier till installation och färdig anläggning.

Fler lediga tjänster

Du hittar lediga tjänster på vår karriärsida: https://actemium.teamtailor.com

 
 

 

 

Affärsenhetschef: Nebojsa Curcic
Avdelningschef: Villiam Pavic
Avdelningschef: Daniel Holmqvist
Avdelningschef: Göran Ottosson
Kontaktuppgifter

Affärsenhetschef: Nebojsa Curcic
nebojsa.curcic@actemium.com
Telefon: 070-282 29 85

Avdelningschef: Villiam Pavic
villiam.pavic@actemium.com
076-135 10 94

Avdelningschef: Daniel Holmqvist
daniel.holmqvist@actemium.com
072-551 78 38

Avdelningschef: Göran Ottosson
goran.ottosson@actemium.com
070-299 78 46