Konstruktion

Vi är med dig hela vägen från förprojektering, med förslag till tekniska såväl som ekonomiska åtgärder, via utvecklingsarbete med övergripande design fram till detaljkonstruktionen.

Varje projekt är unikt och för att projektet ska lyckas behövs en omsorgsfull genomgång av alla funktioner; att anläggningen motsvarar de förväntningar som ställts på kvalitet, både när det gäller utförande och produktionskapacitet.

 

Vi erbjuder

 • Planritningar (Elprocad ic Plan)
 • Processbilder
 • Kretsscheman (Elprocad ic Pro & Elmaster)
 • Fiber/Datanät
 • CCTV

 

Vi levererar även

 • Leveransbesiktning av utförandet för att säkerställa kvalitén enligt gemensamt framtagen kvalitetssäkringsplan.
 • Avprovning av anläggningen enligt gemensamt utarbetade testprotokoll (FAT- och SAT-tester) för att säkerställa funktion och kapacitet.
 • Utbildning av operatörer, service- och underhållspersonal med slutdokumentation  som utbildningsmaterial.

Vi använder beräkningsprogram för tekniska lösningar och komponentval, där också regler, normer och föreskrifter för processen tillämpas på ett korrekt sätt. För en komplett dokumenterad leverans använder vi en professionell dokumenthantering och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

 

Vi får anläggningar att fungera

Det är en sak att utveckla system. Det är en helt annan sak att få dem att fungera tillsammans med andra processer. Actemium erbjuder kompletta helhetslösningar genom totalentreprenader. Du får en nyckelfärdig anläggning med mjukvara och hårdvara klara att användas, enkelt och bekvämt. Vår automationsavdelning hjälper dig med konsultation, service, underhåll och felsökning av befintliga system. Vi tar fullt ansvar för att du ska känna dig trygg.

 

Kontakt

 • Marcus Larsson

Actemium Automation

Telefon 070-416 68 23

marcus.larsson@actemium.com

 • Johan Engmalm

Actemium Elektriska

Telefon 070-579 81 95

johan.engmalm@actemium.com

 • Lars Roswall

Actemium Instrumentation

Telefon 070-689 81 01

lars.roswall@actemium.com

 • Robert Persson

Actemium Instrumentation

Telefon 070-679 81 11

robert.persson@actemium.com

&nbp;