Instrumentinstallation

Ett av våra specialområden är instrumentinstallation där vi i princip uteslutande arbetar mot industrin, både med ny- och ombyggnation i driftsatta anläggningar, ofta i ATEX-miljö.

Våra kunder finns främst i process-, papper och massa-, och kärnkraftsindustrin samt inom energiområdet.

 

Vi erbjuder

 • Instrumentinstallationer
 • Ex-installationer
 • Fältinstrument
 • Analysutrustning
 • Klenrörsinstallationer
 • Kontrollrumsinstallationer
 • Pneumatik
 • Reglerventiler
 • Säkerhetsventiler
 • Loop-test
 • Kalibreringsuppdrag
 • Test och idrifttagning
 • Underhåll och service

 

Kontakt

 • Lars Roswall

Actemium Instrumentation

Telefon 070-689 81 01

lars.roswall@actemium.com

 • Robert Persson

Actemium Instrumentation

Telefon 070-679 81 11

robert.persson@actemium.com

&nbp;