Elinstallation

Elinstallation har alltid varit stommen i vår verksamhet, och vi är mycket erfarna av att arbeta i driftsatta anläggningar, ofta i ATEX-miljö. Våra kunder finns främst I process-och pappersindustri, infrastruktur och energibolag.

 

Vi erbjuder

 • Hög- och lågspänningsinstallation
 • Ställverk
 • Transformatorer
 • Kraftfördelning
 • Motordrift
 • Reservkraft
 • Kabel och kanalisation
 • Belysning
 • Värmekabel
 • Provning och idrifttagning
 • Fältinstallation i ATEX-miljö

 

Genom Processkontroll Elektriska i Stora Höga kan vi även erbjuda kraftigare högspänningslösningar.

 

Kontakt

 • Ingemar Gustavsson

Actemium Industri

Telefon 070-579 81 49

ingemar.gustavsson@actemium.com

 • Johan Engmalm

Actemium Elektriska

Telefon 070-579 81 95

johan.engmalm@actemium.com

&nbp;