Samverkansprojekt Actemium

23/04/2018

På SCA Östrand har Actemium Norden fått förtroende att vara med och bygga ett nytt kokeri samt fiberlinje. Personal från 8 olika eneheter inom VINCI kommer att involveras i projektet.

Det är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. SCA Östrand fördubblar sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton och får den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen.

För att kunna fördubbla dagens produktion behövs ett nytt renseri där veden barkas och huggs till flis, en ny indunstning, ny torkmaskin med två nya balningslinjer, ett utbyggt vattenreningsverk, ett nytt stort blekeri och en ny stor fiberlinje. Fiberlinjen blir den största i världen enbart för barrträd. Vi bygger också en ny driftscentral.

Investeringen omfattar nio olika delprojekt.

För att klara av ett projekt i denna storlek och under en såpass kort byggtid krävs det att man har stora resurser med god kompetens att tillgå. I detta projekt kommer vi att samla personal från åtta enheter inom VINCI – Actemium Instrumentation, Actemium Industri, Actemium Elektriska, Actemium i Slovakien och Tyskland, Conductor, Emil Lundgren och Eitech.  För tillfället är vi 55 medarbetare som jobbar för fullt med att slutföra projektet innan sommaren och fler är på gång.

STÖRRE. BÄTTRE. TILLSAMMANS.