Marieholmsbron projekteras för fullt

06/11/2014

Marieholmsbron

Arbetet med den nya Marieholmsleden går enligt planerna och själva projekteringen av den Södra Marieholmsbron är precis klar.  Nu är vi i full gång med projekteringen av förändringarna för den befintliga Marieholmsbron och fjärrmanöverplatsen för Göta Älvbron. Vi håller också på med att digitalisera gamla elhandlingar  i CAD-modulen Elprocad plan, samt uppdaterar brons kretsscheman och funktionsbeskrivningar.

Senast det gjordes något större arbete på Marieholmsbron var 1990, då vårt systerbolag Emil Lundgren i Göteborg tillsammans med filialen i Trollhättan bytte styrsystem på den befintliga Marieholmsbron. Det är det som vi nu i vår tur byter ut till Siemens så kallade S7 H-system. Vi är ett av ytterst få företag i Sverige som kan detta system och vi hjälper gärna fler kunder med att säkerställa driften.

Arbetet med de rörliga broarna för Marieholmsleden kommer att pågå under 2015 och 2016. Vi håller er uppdaterade med bilder och information under projektets gång.