Brandbekämpningssystem Götatunneln

08/09/2017

Actemium Automation har av Acobia Flux och Trafikverket fått en order på installation av nytt brandbekämpningsssystem i Götatunneln i Göteborg.

Actemium kommer att utföra elektrisk design och konstruktion samt elinstallation och Acobia kommer att utföra programmering av PLC samt integrering i befintligt SCADA.

Driftsättning av anläggningen sker i samarbete mellan Actemium och Acobia och är uppdelat i två faser:
Fas1 – Södra tunnelröret i slutet av januari 2018
Fas2 – Norra tunnelröret i slutet av april 2018

Projekteringen ligger i startgroparna och tillverkning av styrskåp sker i oktober-november 2017.

Projektet skall vara slutfört i juli 2018.