Actemium möjliggör Onshore Power Supply i Port of Antwerp

09/04/2018

Inom Antwerpens hamnområde skall fartyg kunna erbjudas möjlighet att ansluta till landström när de ligger vid kaj. Actemium är en av de utvalda partnerna som kommer att göra detta möjligt tillsammans med Port of Antwerp.

Antwerpens hamnmyndighet har tecknat avtal, Letter Of Engagement, med Siemens, ABB, Schneider Electric, ACTEMIUM och Techelec som ska möjliggöra användning av landström för fartyg i hamnen. Avtalet tecknades i samband med “The World Ports Sustainabaility Program-event” i Antwerpen där Belgiens drottning öppnade eventet med att tala om vinsterna med att använda Onshore Power Supply. Bland annat kan utsläpp minskas eftersom motorerna och generatorerna på fartygen kan stängas av, vilket bidrar till en förbättrad arbetsmiljö, luftkvalitet, mindre buller, och lägre kostnader.

Actemium/Processkontroll Elektriska har sedan 2010 byggt flera landanslutningsanläggningar, bland annat åt Göteborgs Hamn, Karlskrona Hamn & Trelleborgs Hamn för Stenas Lines färjetrafik i Göteborg, Karlskrona och Trelleborg. I Ystad Hamn för Polferries & Unity Line trafiken till Polen, I Värtahamnen i Stockholm åt Fortum. Mobila Container anläggningar har även byggts åt Kristiansands Hamn i Norge, i Nynäshamns Hamn för Polferries Polenfärja till Polen, samt i Göteborgs Hamn för Stena Gotica till Danmark.

Nya projekt för 2018 är Container anläggning i Port of Oslo för Stena Line & DFDS färjor till Danmark, samt senast Region Gotlands satsning i Visby Hamn för Gotlandstrafiken till Oskarshamn.

Läs hela pressmeddelandet här

Se en film om hur det fungerar här.