Actemium OPS minskar utsläppen i svenska hamnar

07/05/2019

På SVT Nyheter kunde man under vecka 19 läsa om de höga fartygsutsläppen mellan svenska hamnar. Actemium har byggt ett dussintal elbaserade landanslutningar (OPS, Onshore Power Supply), både i Sverige och utomlands som bidrar till att minska utsläppen. Bland annat anläggningar i Visby, Göteborg, Trelleborg, Kristiansands och Oslos hamn i Norge, Nynäshamn och franska Dunkerque.

Sedan 2010 finns det en internationell standard, och för hamnar som tillämpar lösningen betalar den sig självt efter bara några år. Actemiums idrifttagna OPS-anläggningar motsvarar idag en stor utsläppsminskning motsvarande utsläppen från tusentals bilar. Efter leverans får hamnen en mobil container innehållandes all teknik för att enkelt frekvensomvandla elen till fartygens system. Containern kan enkelt transporteras i och mellan hamnar om förutsättningarna förändras.

Ingemar Gustavsson, ansvarig för OPS Actemium, berättar om det ökande intresset
– OPS är ett komplett landanslutningssystem för att möjliggöra framtidens miljövänliga sjöfart, och intresset växer konstant sedan vi startade verksamheten 2010. 2012 byggde vi världens största OPS-anläggning i Ystad hamn. Vi är stolta att främja miljön genom vår flexibla lösning som vi bygger i vår verkstad i Stora Höga, strax söder om Stenungsund.

Systemet kan vara i drift var som helst i världen redan en vecka efter leverans, och Actemium erbjuder sedan service, underhåll och övervakning.

Kontaktuppgifter OPS
Ingemar Gustavsson, ingemar.gustavsson@actemium.com

 

Mellan 6-10 maj 2019 pågår Elfack-mässan i Göteborg, nordens största elmässa med fri entré, där Actemiums lösning för landanslutningar OPS har två egna seminariepunkter på torsdag 9/5 klockan 09-10 och 13.30. Dessa tar plats på plan två, på mötesplatsen Switch.

 

Se vår kundfilm från Göteborgs hamn:

Se filmen om OPS:

 

Länkar

SVT Nyheter: Utsläpp från Östersjöfartyg orsakar över 100 dödsfall om året (publicerad 7/5 kl. 08.37, hämtad 7/5)

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/utslapp-fran-ostersjofartyg-orsakar-over-100-dodsfall-om-aret

 

SVT avslöjar: Sjöfarten mellan svenska hamnar släpper ut mer än inrikesflyget (publicerad 6/5 kl. 06.28, hämtad 7/5)

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-avslojar-sjofarten-mellan-svenska-hamnar-slapper-ut-mer-an-inrikesflyget

 

Om Actemium
Actemium är VINCI Energies internationella varumärke inriktat mot industri. Actemium medverkar till att förbättra och optimera industriella processer. Tack vare nätverket av 380 affärsenheter över hela världen hjälper vi stora som små industrikunder både lokalt och globalt. I Sverige arbetar vi främst mot processindustri, pappersindustri, energibolag och med infrastruktur. Vi är med hela vägen från projektering och montage till test och idrifttagande av avancerade el-, tele-, instrument- och automationsanläggningar. Vi har även väl fungerande serviceavdelningar som tillhandahåller tjänster åt bostadsbolag, affärer och privatkunder.

www.actemium.se


Om VINCI Energies
I en värld i ständig förändring, fokuserar VINCI Energies på installationer, prestanda, energieffektivitet och IT för att påskynda utbyggnaden av ny teknik och stödja två stora förändringar: digitalisering och energiomställning. Med stark regional förankring och agil organisationsstruktur ökar VINCI Energies affärsenheter tillförlitligheten, säkerheten och effektiviteten i samhällets infrastruktur inom energi- och transportsektorn samt i kommunikation, fabriker och byggnader.
2017: €10.8 miljarder i omsättning // 69,400 anställda // 1600 affärsenheter // 53 länder

www.vinci-energies.com