Actemium förstärker sin position i Norden

30/04/2018

Actemium växer på den nordiska marknaden genom att Processkontroll och Processkontroll Elektriska blir en del av varumärket.

Actemium levererar totallösningar inom el, instrument och service och arbetar främst med industri- och infrastrukturprojekt.

Jonas Klarén, regionchef Actemium Nordic säger; ”Processkontroll-bolagen har tillhört VINCI-koncernen sedan 2012 och de olika enheterna samarbetar ofta i gemensamma kundprojekt. Därför känns det som ett naturligt steg att vi också arbetar under samma namn. Tillsammans kan vi erbjuda många olika kompetenser och en mer flexibel resursbemanning som gör att vi kan ta större och mer komplexa projekt.”

Förändringen gäller från och med den 17 april.
Webbsidorna för Processkontroll AB och Processkontroll Elektriska AB kommer att omdirigeras mot actemium.se
Vid frågor kontakta Jonas Klarén, på 031 – 659034 eller jonas.klaren@actemium.com


Om Actemium
Actemium är VINCI Energies internationella varumärke inriktat mot industri. Actemium medverkar till att förbättra och optimera industriella processer. Tack vare nätverket av 350 affärsenheter över hela världen hjälper vi stora som små industrikunder både lokalt och globalt. I Sverige arbetar vi främst mot processindustri, pappersindustri, energibolag och med infrastruktur. Vi är med hela vägen från projektering och montage till test och idrifttagning av avancerade el-, tele-, instrument- och automationsanläggningar. Vi har även väl fungerande serviceavdelningar som tillhandahåller tjänster åt bostadsbolag, affärer och privatkunder.

www.actemium.se


Om VINCI Energies
I en värld i ständig förändring, fokuserar VINCI Energies på installationer, prestanda, energieffektivitet och IT för att påskynda utbyggnaden av ny teknik och stödja två stora förändringar: digitalisering och energiomställning. Med stark regional förankring och agil organisationsstruktur ökar VINCI Energies affärsenheter tillförlitligheten, säkerheten och effektiviteten i samhällets infrastruktur inom energi- och transportsektorn samt i kommunikation, fabriker och byggnader.
2017: €10.8 miljarder i omsättning // 69,400 anställda // 1600 affärsenheter // 53 länder

www.vinci-energies.com