Brandbekämpningssystem Götatunneln

08/09/2017

Actemium Automation har av Acobia Flux och Trafikverket fått en order på installation av nytt brandbekämpningsssystem i Götatunneln i Göteborg. Actemium kommer att utföra elektrisk design och konstruktion samt elinstallation och Acobia kommer att utföra programmering av PLC samt integrering i befintligt SCADA. Driftsättning av anläggningen sker i samarbete mellan…

 
Läs mer

Nytt broprojekt för Actemium Automation

29/06/2017

Hisingsbron Actemium Automation i Stenungsund har fått förtroendet att utföra el-och styranläggning för den nya Hisingsbron i Göteborg. Hisingbron kommer att bli en så kallad lyftbro som förbinder Hisingen med fastlandet och ersätter den nuvarande Göta Älvbron. Bron planeras stå färdig år 2020. Beställare

 
Läs mer

Actemium bygger ny klorfabrik – Inovy Lynx Project

22/05/2017

Inovyn Lynx Project Inovyn-gruppen tog den 6 april 2016 beslut om att bygga en ny klorfabrik i Stenungsund. Actemium Industri tillsammans med Processkontroll AB har fått förtroendet att under 2017 utföra el- och instrumentarbeten. Betällare : Inovyn Sverige AB Projektering : Reinertsen Sverige AB Kontraktstid : Maj 2017 – December 2017 Projektet omfattar instrumentering, belysning, kanalisation, kablage och åskledare

 
Läs mer

Actemium medverkar på Advanced Engineering 2017

13/02/2017

Under dagarna 8-9 mars är Actemiums nätverk på plats som utställare på Svenska Mässan då Advanced Engineering går av stapeln. Vi finns på monterplats A02:23, kom förbi och hälsa på oss

 
Läs mer

Actemium säkrar sötvattnet till göteborgarna

08/01/2015

Ormo I Nordre älv norr om Hisingen ligger Ormo skärmanläggning. Den byggdes på 30-talet för att hindra att för mycket saltvatten skulle rinna in i Göta älv och förstöra göteborgarnas dricksvatten. Anläggningen består av ett trätorn med anslutande damm på vardera sidan av älven. Nu börjar elsystemen bli gamla och därför har Actemium fått i uppdrag byta ut elsystemen i tornen, fördelningarna på land samt installera reservkraft. Nytt…

 
Läs mer

Marieholmsbron projekteras för fullt

06/11/2014

Marieholmsbron Arbetet med den nya Marieholmsleden går enligt planerna och själva projekteringen av den Södra Marieholmsbron är precis klar.  Nu är vi i full gång med projekteringen av förändringarna för den befintliga Marieholmsbron och fjärrmanöverplatsen för Göta Älvbron. Vi håller också på med att digitalisera gamla elhandlingar  i CAD-modulen Elprocad plan, samt uppdaterar brons kretsscheman och…

 
Läs mer

1 2 3