Actemium Elektriska byter ställverk åt Mölndal Energi

21/08/2019

I ett bergrum under Åbykullen i Mölndal bytte Actemium Elektriska ställverk åt Mölndal Energi i april tidigare i våras. I bergrummet produceras miljövänlig fjärrkyla som sedan når bland annat Mölndals sjukhus, den nya gallerian och SCA-huset. Länk…

 
Läs mer

Actemium OPS minskar utsläppen i svenska hamnar

07/05/2019

På SVT Nyheter kunde man under vecka 19 läsa om de höga fartygsutsläppen mellan svenska hamnar. Actemium har byggt ett dussintal elbaserade landanslutningar (OPS, Onshore Power Supply), både i Sverige och utomlands som bidrar till att minska utsläppen. Bland annat anläggningar i Visby, Göteborg, Trelleborg, Kristiansands och Oslos hamn i Norge,…

 
Läs mer

Elfack 2019

01/04/2019

  El- och energibranschen står idag inför ett spännande utvecklingsskede och en betydande omställningsfas. Här finns möjligheter att uppmärksamma samt frågetecken att räta ut. I vår digitaliserade omvärld och i det snabba tempo där vi alla befinner oss ska vi inte underskatta tillfället där människor, tjänster…

 
Läs mer

Actemium förstärker sin position i Norden

30/04/2018

Actemium växer på den nordiska marknaden genom att Processkontroll och Processkontroll Elektriska blir en del av varumärket. Actemium levererar totallösningar inom el, instrument och service och arbetar främst med industri- och infrastrukturprojekt. Jonas Klarén, regionchef Actemium Nordic säger; ”Processkontroll-bolagen har tillhört VINCI-koncernen sedan 2012 och de olika enheterna samarbetar ofta i gemensamma…

 
Läs mer

Samverkansprojekt Actemium

23/04/2018

På SCA Östrand har Actemium Norden fått förtroende att vara med och bygga ett nytt kokeri samt fiberlinje. Personal från 8 olika eneheter inom VINCI kommer att involveras i projektet. Det är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. SCA Östrand fördubblar sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton och får den största produktionslinjen…

 
Läs mer

Actemium möjliggör Onshore Power Supply i Port of Antwerp

09/04/2018

Inom Antwerpens hamnområde skall fartyg kunna erbjudas möjlighet att ansluta till landström när de ligger vid kaj. Actemium är en av de utvalda partnerna som kommer att göra detta möjligt tillsammans med Port of Antwerp. Antwerpens hamnmyndighet har tecknat avtal, Letter Of Engagement, med Siemens, ABB, Schneider Electric, ACTEMIUM och Techelec som ska möjliggöra användning av landström för fartyg i hamnen.…

 
Läs mer

1 2 3