Vatten

Actemium har mångårig erfarenhet av utförande och totalentreprenader både för nybyggnad, ombyggnad och uppgradering av både vatten- och avloppsreningsanläggningar.

Tillsammans med kunden ser vi över anläggningen för att rationalisera och optimera processen. Vi tar då särskild hänsyn till miljö och energianvändning, samtidigt som kvalitet och säkerhet också är viktiga ledord för oss.

För att kunna ge kunden bästa möjliga service och support i projekt och löpande arbeten, speciellt inom samhällsviktiga funktioner, vet vi betydelsen av god service och support även efter att anläggningen lämnats över till kunden. Vi erbjuder därför löpande underhåll och på plats-service. Vi erbjuder även kunden lösningar för fjärrsupport efter projektets genomförande. Under projektet ingår det vanligtvis fjärruppkoppling för att kunna leverera bästa service, speciellt då vi arbetar i redan driftsatta anläggningar där ett kort driftstopp kan få stora konsekvenser.

 

Kontakt

  • Marcus Larsson

Actemium Automation

Telefon 070-416 68 23

marcus.larsson@actemium.com

&nbp;