Onshore Power Supply OPS

Onshore Power Supply minskar buller och föroreningar!

OPS, HVSC, Cold Ironing eller Shore Connection innebär att både fartyg och hamnar är anpassade för att fartyg ska anslutas till det vanliga elnätet via en elektrisk kabel. Avkastning på investeringen (ROI) för detta är ungefär sex månader till ett år.

Om alla fartyg vid kaj stänger av sina hjälpmotorer och ansluter till landansluten el istället, skulle miljöpåverkan sjunka dramatiskt i världen. Med hjälp av landström kan fartygets hjälmmotorer stängas av. Både buller och utsläpp av koldioxid, svaveloxid och kväveoxid reduceras därigenom avsevärt. Några av fördelarna är:

 • Mindre utsläpp
 • Mindre buller
 • Mindre kostnader
 • Förbättrad arbetsmiljö ombord

 

Intervju med Per Lindeberg, tidigare elansvarig på Göteborgs hamn

 

Information om OPS

 

60 Hertz-lösningar av Actemium

En tidigare svårighet har varit att många skepp kräver 60 Hz-system. I EU är frekvensen normalt 50 Hz. För fartyg med 60 Hz-systemet måste elen därför transformeras och frekvensen omvandlas från 50 Hz till 60 Hz. För att kunna använda OPS på fartyg med 50 Hz-system konstruerar och bygger vi omvandlare som kan hantera båda typerna av fartygsfrekvenser.

Med modern teknik kan högspänning nu överföras till fartyg, vilket avsevärt minskar den erforderliga strömstyrkan och därmed antalet kablar för anslutning. Systemet baseras på att en byggnad på kajen innehållande ställverk, frekvensomriktare och transformatorer via en dävert och stativ förser fartygen med landström. Fartyget omvandlar sedan högspänningen via transformatorer till sin driftsspänning. Fler och fler hamnar erbjuder nu möjligheten att ansluta till landbaserad el.

Vi levererar byggnaden, ställverk, frekvensomriktare och transformatorer. Dessutom ingår i vårt åtagande även konstruktion och driftsättning av anläggningen. Vår erfarenhet på dessa anläggningar är nu omfattande.

 

Förmodligen världsledande inom OPS-installationer

Actemium har byggt flera landanslutningsanläggningar för Göteborgs hamn och för Stena Lines färjetrafik i Göteborg. Sedan 2010 har vi byggt OPS-anläggningar i hamnar i både Sverige och Norge. Den norska fabriken är skräddarsydd för offshoreindustrin. År 2019 planerar vi projekt i både Antwerpen och Dunkerque.

 

OPS-anläggningen är mobil

Det som gör det speciellt är att det är helt byggt på en stor flyttbar container, där all teknisk utrustning redan är installerad. En ytterligare egenskap vid användning av cointainers, är att den vid behov kan flyttas för användning på andra ställen runt hamnen. Mobila fördelar:

 • Flytta OPS-anläggningen enkelt om dina krav eller förutsättningar ändras
 • Anslut OPS-anläggningen till vilken hamn som helst i världen efter ungefär en vecka från leverans

 

Drift

Bortsett från några dagar av drifttagning, sker all produktion på vår verkstad i Stora Höga. När alla installationer är färdiga skeppas – eller fraktas med lastbil – OPS-anläggningen till hamnen där den faktiska anslutningen sker.

Vi erbjuder även lösningar från 11 kV, 50 Hz till 11 kV, 60 Hz, 2,3 MVA i olika storlekar upp till 11 kV, 50 Hz, 2 × 3,75 MVA. Se gärna referenslistan för exakta byggnadsalternativ som redan utförts. Rent tekniskt tar man in 690 VAC 50 Hz och omformar till 60 Hz. Transformatorn ligger på 1250 kVA och ut kommer 690 eller 440 VAC beroende på kundens önskemål. I specialfall kan man även koppla om 440 VAC till 480 VAC, men då krävs lite mer handpåläggning.

 • HVSC – High Voltage Shore Connection
 • LVSC – Low Voltage Shore Connection
 • Cold Ironing
 • Landanslutning / Elanslutning av fartyg

 

Kontakt

 • Ingemar Gustavsson

Actemium OPS

Telefon 070-579 81 49

ingemar.gustavsson@actemium.com

 • Johan Engmalm

Actemium Elektriska

Telefon 070-579 81 95

johan.engmalm@actemium.com

&nbp;