Kärnkraftsindustri

En stor del av den el som produceras idag kommer från kärnreaktorer med anrikat uran. Efter flera omvandlingsfaser och under de olika stadierna av dess livscykel genomgår detta bränsle berikning, bearbetning och återvinning i industriella anläggningar.

För dessa anläggningar erbjuder Actemium specialiserade och omfattande lösningar inom el och styrsystem.
Omexom, ett annat varumärke VINCI Energies, erbjuder lösningar för elproduktionsanläggningar.

 

Kontakt

  • Lars Roswall

Actemium Instrumentation

Telefon 070-689 81 01

lars.roswall@actemium.com

  • Robert Persson

Actemium Instrumentation

Telefon 070-679 81 11

robert.persson@actemium.com

&nbp;