Bilindustri

Actemiums team har kompetens och detaljkunskap om dina processer längs med hela produktionslinjen fram till det färdiga fordonet. Denna specifika kunskap erbjuds i alla projekt för att förbättra produktiviteten i din anläggning.

Kontakt

  • Johan Engmalm

Actemium Elektriska

Telefon 070-579 81 95

johan.engmalm@actemium.com

&nbp;