Juridisk information

I enlighet med fransk lag (Digital Economy Law no. 2004-575) daterad den 21 juni 2004, informerar vi om följande: Webbplatsen www.actemium.com (“Webbplatsen”) tillhör VINCI Energies, ett franskt aktiebolag med ett aktiekapital på €99 511 040. Företaget är registrerat hos Versailles Commercial and Companies Registry under bolagsnummer B 391 635 844, och huvudkontorets adress är:

10 avenue du Stade de France

93200 Saint-Denis – France

Telefon +33 (0)1 58 69 43 92

Direktör: Olivier Albessard

Webbplatsen har registrerats hos CNIL, Frankrikes dataskyddsmyndighet, i enlighet med landets lagar (Data Processing, Data Files and Individual Liberties Law no. 2004-801) daterade den 6 augusti 2004, tillägg av lag nr. 78-17 som gäller informationsteknik etc., och den ligger på VINCI Energies servrar i Rueil Malmaison. CNIL registrerings-nummer är 1384145.

Webbplatsen regleras av fransk lag; besökare på webbplatsen utanför Frankrike måste försäkra sig om att det sker i enlighet med lokala lagar. Eftersom juridisk information kan ändras när som helst, utan förvarning, ombeds du ta del av dem regelbundet. Senaste uppdatering: Den 16 april 2014.

 

Personliga uppgifter

All insamlad information används endast av Actemiums kommunikationsavdelning. Inga personliga data lämnas till tredje part. Besökare på denna webbplats rekommenderas att tillåta tillfällig lagring av cookies (kakor) på sin hårddisk för att underlätta navigering på webbplatsen . Användare kan vägra cookies genom att konfigurera sin webbläsare, se beskrivning på http://www.cnil.fr.

Eventuell personlig information som lämnas till Actemium omfattas av bestämmelserna i Frankrikes lag (Data Processing, Data Files and Individual Liberties Law no. 78-17) som gäller informationsteknik etc. Enligt denna lag har du rätt att tillgå dina personliga data, att rätta dem samt att ta bort dem.

Du har alltid rätt att göra det genom att skriva till:

Actemium

Communication department

10 avenue du Stade de France

93200 Saint-Denis – France

 

Immateriell egendom

Actemium äger alla rättigheter, och i synnerhet immateriella rättigheter, till denna webbplats och dess innehåll, inklusive reproduktionsrättigheter. Därmed är delvis eller hel reproduktion av denna webbplats eller dess innehåll strängt förbjudet utan Actemiums skriftliga tillstånd.

Varumärken, patent, logotyper och dylikt på denna webbplats ägs av Actemium eller är föremål för en användares licens. Inga rättigheter eller licenser får därmed utfärdas utan skriftligt tillstånd av Actemium eller tredje part som äger dessa rättigheter.

 

Ansvarsfriskrivning

Användare av denna webbplats måste läsa och acceptera att följa stipulerade regler och villkor.

Actemium skall inte hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada som vållas genom besök eller användande av denna webbplats och/eller dess innehåll, inklusive ej tillgång/tillträde till webbplatsen, förlust av data, skada etc. eller virus som kan drabba användarens datortillbehör och/eller förekomst av virus på webbplatsen.

Actemium har använt all skälig omsorg och skicklighet för att tillhandahålla tillförlitligt innehåll på denna webbplats, men ger inga garantier att innehållet är fritt från felaktigheter eller att information utelämnats. Därmed kan Actemium inte hållas ansvarigt för eventuella fel, brister eller för avsaknad av information eller tjänster.

Actemium förbehåller sig rätten att förbättra och/eller ändra innehållet på webbplatsen när som helst och utan att meddela före. Således accepterar användare att de använder sådan information på egen risk.

 

Länkar till andra webbsidor

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbsidor eller Internetkällor. I den mån Actemium inte kan kontrollera dessa externa webbplatser och källor är Actemium inte heller ansvarigt att möjliggöra för användare att få tillgång till dessa. Således skall Actemium inne hållas ansvarigt för innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material som finns tillgängligt på dessa webbsidor eller källor.

Dessa länkar erbjuds användarna som en tjänst på Actemiums webbplats. Beslutet att aktivera länkarna ligger helt och hållet hos webbplatsens användare.

Vi vill erinra om att icke-anslutna webbsidor har egna regler och villkor för användande.