Stål/Brandprocess

Med sin mångåriga erfarenhet inom alla processer i produktion av gjutjärn, järn och stål är Actemium väl förtrogen med de restriktioner som finns inom den pågående moderniseringen av anläggningar och utrustning som används för att producera platta och långa produkter.

 
Förbättrar industrins prestationer
 
Läs mer
 

Stål/Brandprocess är ett av Actemiums internationella marknadssegment och flera länder har affärsenheter inom Actemium som är verksamma inom detta område.

Följ länken och du kommer till Actemiums internationella sida om Steel/Fire process”.

&nbp;