Internationellt ledande inom sin bransch

VINCI Energies erbjuder sina kunder att optimera energi, transport- och kommunikationsinfrastruktur, industrilokaler och byggnader.

VINCI Energies finns med från projektering och utförande till drift, underhåll och fastighetsförvaltning inom fyra stora affärsområden:

  • Industri
  • Servicetjänster
  • Infrastruktur
  • Telekommunikation

VINCI Energies består av 1 500 affärsenheter med  63 000 anställda i 49 länder.

VINCI Energies har samlat alla sina affärsenheter verksamma på industriprocesser under varumärket Actemium, 100% inriktat mot industrisektorn.

 

VINCI Energies Nordic

I Norden är vi specialiserade på el, data och telekom. VINCI Energies Nordic arbetar såväl mot industrin som fastighetsbolag, byggsektorn och offentliga myndigheter. I Norden finns vi representerade i Sverige, Danmark och Norge.

Läs mer om VINCI Energies Nordic på den egna webbplatsen.