Värderingar

Varje affärsenhet inom Actemium värdesätter djupt både VINCI Energies värderingar – förtroende, entreprenörskap, solidaritet, ansvar och självständighet – liksom kärnan i Actemiums nätverk  – säkerheten först, partnersamverkan, positiv attityd, laganda och delaktighet.

Dessa värderingar visar vår varumärkes eftersträvan att fungera som ett reellt, dynamiskt och enat nätverk. Vi tror att det är viktigt för framtiden att ge våra medarbetare möjlighet att avancera och uppnå sin fulla potential. Alla 21 000 kvinnor och män i Actemiums nätverk av 380 affärsenheter delar dessa värderingar.

  • Säkerheten går först: Säkerhet har högsta prioritet och är vägledande i alla våra handlingar.
  • Partnersamverkan: Vi arbetar tillsammans för gemensam framgång och utvecklar våra affärsmöjligheter.
  • Positiv inställning: Vi vänder svårigheter till möjligheter och delar varandras framgång.
  • Laganda: Vi delar villkorslöst och är öppna, fördomsfria och stödjande medspelare.
  • Bidragande: Vi nätverkar aktivt, ger och tar, medvetna om vårt ansvar gentemot Actemium och agerar därefter.
 
&nbp;

“Människor och medarbetare är hjärtat i Actemiums management policy. Nätverket uppmuntrar sina team att dela erfarenheter, medverka och samarbeta.”