Strategi

Tack vare vårt unika världsomspännande nätverk av 380 affärsenheter i 40 länder erbjuder Actemium både globala och lokala lösningar.

Vi använder vår  «glokala» strategi för att möta upp nya förväntningar från industrin:

  • Personer med befogenheter tar ansvar:

Våra medarbetare kan reagera snabbt och ta initiativ genom en proaktiv attityd.

  • Autonoma affärsenheter:

Vårt nätverk består av anpassade affärsenheter för ett nära samarbete med kunder på den lokala marknaden. Varje affärsenhet arbetar utifrån specifika marknadssegment och dedikerad sakkunskap.

  • Ett starkt nätverk:

Affärsenheterna i vårt nätverk utbyter erfarenheter och samverkar i små- till storskaliga affärssamarbeten. Vi erbjuder de mest lämpade specialisterna för att skapa de bästa lösningarna och tjänsterna för våra kunder.

  • Säkerhet är kärnan i vår ledningsstrategi:

Var och en av våra anställda bär samma ansvar på alla nivåer i vår organisation. Vi arbetar aktivt med säkerhet för alla våra medarbetare, kunder och leverantörer såväl som för samhället och miljön.

&nbp;

“Vi delar kunskap och kompetens genom vårt nätverkande för att leverera innovativa spjutspetslösningar och -tjänster.”