Nyckeltal

380 affärsenheter

40 länder i hela världen

21 000 anställda, ingenjörer och tekniker

2,5 miljarder euro i omsättning

 
 

Ett nätverk som är aktivt i alla industrisektorer

actemium key figures
&nbp;