Actemium Sverige

Vår styrka – stora resurser, god teknisk kompetens och lokal förankring.

Actemium ger råd om, konstruerar, bygger och underhåller industriella processer. Tack vare vårt marknadsorienterade kunnande och drivna tillvägagångssätt anlitas vi ofta för omfattande projekt. Vi bildar ett nätverk av specialister som tillsammans med dig förbättrar industriproduktionen i din produktionsprocess.

Vårt nätverk består av 380 affärsenheter som är 100% dedikerade till industrin. Dessa affärsenheter finns i 40 länder runt om i världen och vanligtvis nära dig.

Actemium är verksamt i alla faser av livscykeln i dina industriprocesser: från rådgivning och teknik till realisering, idrifttagning och underhåll. Våra specialister erbjuder dig relevanta förslag, skräddarsydda för långsiktiga partnerskap.

Vi kombinerar vår professionella expertis med erfarenhet och kunnande från olika marknadssegment och skapar därigenom effektiva och kreativa lösningar och tjänster för våra kunder.

Actemiums globala nätverk är verksamt inom olika marknadssegment. I Sverige inriktar vi oss på:


  • Kemi
  • Energi
  • Massa & Papper
  • Infrastruktur
  • Vatten
&nbp;

“Vi jobbar nära industrin - på alla sätt!”

Örjan Carlsson , marknadsansvarig Actemium