Actemium omfattar 380 affärsenheter från 40 länder över hela världen

Var och en av våra affärsenheter erbjuder sina egna lösningar och sin egen unika kompetens. Affärsenheterna är specialiserade på olika marknadssegment med hängivna experter inom varje process.

Din närmsta affärsenhet är också din bästa kontakt med Actemiums globala nätverk.

 
 

Hitta din affärsenhet i vårt nätverk

 
Vi förbättrar industrins kapacitet
 
Läs mer